Hopp til hovedinnhold

Deling skaper en innovativ fremtid

Norwegian Innovation Clusters (NIC) er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon. Programmet er designet for å styrke samarbeid og fremme vekst, innovasjon og internasjonalisering blant norske bedrifter. Med et solid fundament av felles ambisjoner om nyskaping skal klyngeprogrammet fungere som en katalysator for fremtidens næringsliv. Ved å utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i klyngene, vil programmet sikte på å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet, og å øke den enkelte bedrifts innovasjonsevne.