Hopp til hovedinnhold

NIC Connect

I NIC Connect skal man koble aktørene i klyngen sammen, etablere og utforske klyngens forretningsmodell og utvikle innovasjonsevnen til medlemmene.

Varighet for programmet er tre år. I denne modulen tilbys det finansiell og faglig støtte til modning og utvikling av nettverk og miljøer, som ofte er relativt små og umodne.

Klyngen må utforme en strategi og plan for gjennomføring. Strategi og plan for gjennomføring må være bredt forankret blant klyngens medlemmer. Denne skal også fungere som et underlag i det operative arbeidet til klyngeadministrasjonen, samt ha potensial for videre utvikling. Klyngenes organisering må sikre at medlemmene har en aktiv deltagelse i arbeidet.

Resultatmål

Klyngen skal fokusere på å bygge relasjoner, tillit og evne til samarbeid mellom klyngemedlemmene. Målet er å koble næringslivet tettere til FoU og kompetanse- og utdanningsmiljøer, samt offentlige utviklingsaktører. Klynger på dette nivået skal være en koblings- og samhandlingsarena.

Aktiviteter

Klyngens aktiviteter skal skape relevante møteplasser. Videre er det forventet at man etablerer og organiserer fora for utvikling og deling av ideer, kompetanse og markedsmuligheter for klyngemedlemmene.


Publisert :
Sist oppdatert :