Hopp til hovedinnhold

Arena Pro

Arena Pro delen av klyngeprogrammet skal stimulere klyngene til videreutvikling av klyngens strategiske betydning utover å være en koblings- og en samhandlingsarena.

I 2019 ble Arena Pro opprettet for å imøtekomme ønske om endringer i programmet, samt forslag til forbedringer som kom fram i en evaluering av programmet gjort i 2017. Arena Pro er et femårs program.

Klyngens betydning økes gjennom at de i større grad tar ansvar for å mobilisere, koordinere og gjennomføre utviklingsprosjekter knyttet til samarbeidsbaserte fellestiltak i klyngen. Klynger som søker opptak i Arena Pro må ha et ressursgrunnlag og utviklingsstrategi som består av fellestiltak som skal løfte klyngens strategiske betydning utover driftsaktivitetene.

Klynger som er kvalifisert til Norwegian Centre of Expertise (NCE) kan søke om å benytte merkenavnet i løpet av Arena Pro-perioden. Klynger som ønsker å bli tatt opp i klyngeprogrammet som Arena eller Arena Pro kan søke om kvalifisering og finansiering i en årlig utlysning.

Publisert :
Sist oppdatert :