Hopp til hovedinnhold

NIC Explore

Her bygges det videre på klyngens arbeid fra tidligere. I tillegg utvides forventningene til at man skal øke kompetanse, omstilling- og innovasjonsevnen til klyngemedlemmene.

Resultatmål

Det forventes at klyngen øker kompetanse, omstilling- og innovasjonsevnen til klyngemedlemmene. Klyngen bør også ha tilstrekkelig ressurser, arbeide med egen forretningsmodell samt en strategi for utvikling.

Aktiviteter

Aktiviteter i klyngen kan for eksempel være å utvikle tjenestetilbud knyttet til kompetanseheving, innovasjonsstøtte eller markedsutvikling. Disse prosjektene kan både være innad i klyngene, men også på tvers av klynger, aktører og sektorer. Det siste vil det bli økt fokus på/krav til i neste programnivå.Publisert :
Sist oppdatert :