Hopp til hovedinnhold

Én helse i kampen mot antibiotikaresistens

4 mennesker i paneldebatt© Innovasjon Norge
Fra venstre: Geir Bukholm (Folkehelseinstituttet), Rafi Ahmad (Høgskolen i Innlandet), Anne Margrete Uhlen (Veterinærinstituttet) og Kristiane Haug Berg (NCE Heidner biocluster)
Antibiotikaresistens angår oss alle, og anses som en av de største utfordringene i moderne medisin. I over 70 år har antibiotika vært tilgjengelig for effektivt å kunne behandle livstruende infeksjonssykdommer, men resistensutviklingen kan i praksis føre til lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet.

Resistensutviklingen globalt er sterkt koblet opp mot antibiotikabruk i matproduksjonen. Norge regnes som et foregangsland i arbeidet mot antibiotikaresistens, og norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i verden. Likevel ser vi nå en økning i resistensutviklingen også her. I kampen mot antibiotikaresistens er det derfor viktig at man ser folkehelse, dyrehelse og plantehelse under ett, og NCE Heidner Biocluster ønsker å sette agendaen for dette arbeidet i Norge.

Nye løsninger gjennom samarbeid

Konferansen «Biotown: One health» ble arrangert 13. november av NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon med samarbeidspartnere. Budskapet under konferansen var klart: For å takle utfordringene antibiotikaresistens medfører må vi erkjenne at alt henger sammen – det er “One Health” - én helse for både mennesker, dyr og miljø.

Målsetningen med konferansen er et styrket samarbeidet på tvers av sektor, med innledere både fra helsesektoren og landbrukssektoren. Samarbeid kan bidra til innovative løsninger på utfordringen vi står ovenfor, og begge sektorer har mye å lære av hverandre.

Vi setter stor pris på å få være med på Biotown-konferansen og fortelle om hvordan Tine håndterer utfordringene med antibiotikabruk i melkeproduksjon. I en slik klynge kan erfaringer deles og nye ideer foredles.
Liv Sølverød, leder TINEs mastittlaboratorium

Den klare beskjeden fra foredragsholderne var at vi må handle NÅ skal vi klare å unngå et fremtidsscenario der antibiotikaresistens årlig forårsaker 10 millioner dødsfall. Geir Bukholm fra Folkehelseinstituttet oppsummerte dagen godt da han sa: «Vi oppdager at vi kan komme opp med helt andre løsninger når vi samarbeider og blir kjent».

Filmen «én helse»

Som ledd i arbeidet med èn helse og antibiotikaresistens har NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon laget en film om temaet. Filmen er produsert av Fabelaktiv og støttet av Hedmark fylkeskommune. Skuespiller i filmen er Anders Baasmo.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff. Klyngen har gjennom mange år fått god støtte gjennom det nasjonale klyngeprogrammet – først 5 år som Arena-klynge, deretter som NCE-klynge f.o.m. 1. januar 2019.

Det foregår allerede mye spennende utvikling innen helse og grønn sektor, og vi ønsker å koble de dyktigste folkene og dele den beste kunnskapen på tvers av sektorene. Vi tror på at dette vil utløse potensialet for økt bærekraftig verdiskaping og mulige løsninger på utfordringene knyttet til antibiotikaresistens
klyngeleder Kristiane Haug Berg

Norges grønne konferanseuke

Konferansen Biotown har i år femårsjubileum, og er en viktig møteplass og samarbeidsarena for klyngen, beslutningstakere og nye samarbeidspartnere fra ulike sektorer. Konferansen har hvert år satt fokus på ulike temaer som har stor betydning for medlemsvirksomhetene i NCE Heidner Biocluster, og andre klynger inviteres inn som medarrangører. Konferansen har de siste årene utviklet seg til å bli en grønn konferanseuke, med flere arrangementer rundt om i regionen. Du kan lese mer om konferansen i faktaboksen til høyre.

Publisert :
Sist oppdatert :