Hopp til hovedinnhold

Klynger som jobber med hydrogen

Containere hvor det står H2 Energy Storage© Getty Images
Det pågår nå et arbeid med å posisjonere norsk hydrogennæring internasjonalt på initiativ fra Arena-klyngen H2 Cluster i samarbeid med Norsk Hydrogen Forum og med finansiering fra Innovasjon Norge.

En rekke toppledere fra de mest fremtredende bedriftene innen hydrogen og 13 klynger er involvert i et forprosjekt som skal danne grunnlag for økt konkurransekraft og verdiskaping for norske hydrogenløsninger og kompetanse internasjonalt.
Hydrogen har etter hvert blitt et fokusområde og blir ansett som et svært viktig element i å oppnå ambisiøse klimamål. EU og en rekke land har lansert strategier innen hydrogen og finansieringsordninger for hydrogenprosjekter. Den norske regjeringen har lansert en egen strategi og veikart for hydrogen.

Sikrer nasjonal samordning

Det pågår for tiden mange initiativ innen hydrogen i form av regionale planer, prosjekter som er satt i gang og prosjekter som er under planlegging. Men hittil har det manglet en nasjonal koordinering. På bakgrunn av det tok klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters initiativet til en kartlegging for å avdekke grunnlaget for en koordinert internasjonal satsing på hydrogen, med utgangspunkt i klyngene. Mange av klyngene jobber i større eller mindre grad med hydrogen i en eller annen form, og trenden er økende. Også klynger som i dag ikke jobber med hydrogen har planer om å gjøre dette i nær fremtid.

Hele 13 klynger meldte tilbake at de ønsket å delta aktivt i en internasjonal hydrogensatsing. Dette har ledet fram til det posisjoneringsprosjektet som skal utvikle en merkevarestrategi for hvordan norsk hydrogenteknologi og -kompetanse kan kommuniseres i et internasjonalt marked, og skape konkurransefortrinn for norske bedrifter med løsninger innen hydrogen.

Klyngene som deltar i prosjektet er følgende:

Arctic Cluster Team

GCE Blue Maritime

GCE Ocean Technology

H2 Cluster

Industrial Green Tech

Kongsberg klyngen

NCE Maritime Cleantech

NCE Manufactoring

NCE Smart Energy Markets

Norwegian Energy Solutions

Ocean Hyway Cluster

Renergy

Solenergiklyngen

Publisert :
Sist oppdatert :