Hopp til hovedinnhold

NCE

NCE bidrar til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i norske klynger. Norge har i dag 12 NCE-klynger med bedrifter som hevder seg innenfor sine felt i det globale markedet.

NCE-programmet ble etablert i 2006 og ble i 2014 en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet. NCE er ikke lenger et program, men et merkenavn som klynger kan kvalifisere seg til. Programmet retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor deres respektive sektorer og teknologiområder, skal klyngene ha en nasjonal posisjon. Norwegian Innovation Clusters-programmet bidrar til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i klyngene.

Fire satsingsområder

1. Økt innovasjon
2. Målrettet internasjonalisering
3. Styrket vertsskapsattraktivitet
4. Tilgang på skreddersydd kompetanse

Nøkkeltall

NCE- og GCE klyngene involverte i 2016:

  • 1041 bedrifter
  • 191 FoU- og kunnskapsaktører (aktørene kan være medlem i flere klynger)
  • NCE- og GCE klyngene utløste eller forsterket:
    • 284 innovasjons- prosjekter
    • 211 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål
    • 387 prosjekter med utdanning og kompetanseutvikling som formål
Publisert :
Sist oppdatert :