Hopp til hovedinnhold

NIC Impact

Forventningene til klyngene blir enda høyere. For opptak kreves det at man kan vise til koblinger på tvers av sektorer, økonomisk verdiskaping, nasjonal eksport og skalering.

Resultatmål

Økt kompetanse, omstillings- og innovasjonsevne er fortsatt et fokus på dette nivået. I tillegg ligger det en forventning om å skape koblinger på tvers av sektorer. Klyngen bygger videre på tidligere års arbeid, og videreutvikler et solid og relevant tjenestetilbud. Målet for disse tjenestene skal kobles til klyngens effekt- og resultatmål.

Aktiviteter

Aktiviteter kan for eksempel være at klyngene bidrar til å bygge verdikjeder, koble bedrifter med teknologi eller markedspartnere på tvers av sektorer. Målet skal være å skape økonomiske verdier for bedriftene. Her ligger det en forventning om at klynger orienterer og koordinerer seg med andre aktører og virkemiddelapparatet.

Publisert :
Sist oppdatert :